Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik

30 lipnja , 2020, 8:11 am

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 30.06.2020. godine raspisao je “Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik”.

Prihvatljivi prijavitelji na ovom javnom pozivu su:

– jedinice lokalne i područne samouprave, 
– tijela državne uprave,
– ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
– trgovačka društva, 
– fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja) 
– neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga) 

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći više od 40% po korisniku odnosno maksimalno 200.000,00 kn po korisniku. Prijave se mogu slati od 24.08.2020. godine u 9:00h pa sve do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do kraja godine. 

Prihvatljivi troškovi ulaganja su:

– punionice za električna vozila (minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC, minimalna snaga po AC priključcima 11kW, opremanje priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, podržavanje mogućnosti naplate izvještavanja i analitike, punionice za naponske sustave AC, DC ili AC + DC) 
– troškovi instalacije, oprema i radovi s pištanjem u pogon, 
-troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku
– troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inžinjera 
– punionice za punjenje vozila na vodik

Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu i troškovi sustava za vlastito napajanje punionice ne predstavljaju opravdane troškove. 

Izvor: fzoeu.hr