Objavljen Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga – Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

8 lipnja , 2018, 10:41 am

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je poziv na dostavu projektnih prijedloga – Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

Cilj postupka dodjele je povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine.

Opis prihvatljivih aktivnosti – financiranje razvoja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije.

Prihvatljivi korisnici su tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima.Ukupni iznos potpora u okviru Poziva: 1.100.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore biti će od 20-100%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Indikativni datum početka zaprimanja projektnih prijava je 29. lipanj 2018.

Ostale informacije možete pronaći ovdje.