24 milijuna kuna za uzgoj goveda, koza, ovaca i peradi

21 studenoga , 2018, 8:12 am

Hrvatska poljoprivredna agencija raspisala je Javni poziv za provedbu mjere “Potpora za uzgoj goveda u sustavu kava-tele”, “Potopora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza”, “Potpora za uzgoj izvornih pasmina paeradi” iz “Programa potpore za unaprijeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine.”

Cilj poziva je da se ostvari što više prava na potpore  koje će doprinijeti  unaprjeđenju proizvodnog potencijala u sektoru mesnog goveedarstva, uzgoju ovaca i koza te izvornih pasmina peradi.

Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa. Jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od:

–          2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu (rasplodna junica) mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele,

–          130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza,

–          110,00 kuna po kljunu Zagorskog purana iz matičnog jata,

–          40,00 kuna po kljunu kokoši Hrvatice iz matičnog jata.  

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 30. studenog 2018. godine.