3. LAG “VIP” NATJEČAJ ZA T.O. 1.1.1. (T.O. 4.1.1.)

20 rujna , 2019, 9:33 am

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana 19. rujna 2019. godine, objavila je 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 2.834.359,53 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok se za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta unutar ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava za 20%.

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000,00 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.

Da bi nositelji projekata bili prihvatljivi, ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora iznositi:

a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća (uključujući gljive i vinogradarstvo) najmanje 6.000,00 EUR

b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000,00 EUR.

Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog LAG Natječaja, ali pod uvjetom da se radi o različitim prihvatljivim troškovima.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 07. listopada do 07. studenog 2019. godine.

Izvor i više informacija možete pronaći na stranicama LAG-a VIP:
https://www.lagvip.hr/3-lag-vip-natjecaj-za-t-o-1-1-1-t-o-4-1-1/