4.3.3. Prijavljena dva projektna prijedloga

2 srpnja , 2019, 7:48 am

S jučerašnjim danom poslane su dvije projektne prijave za tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumski infrastrukturu koji je objavljen u sklopu programa Ruralnog razvoja. Izrađene su projektne prijave za Općinu Špišić Bukovica i Općinu Pitomača. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi preko 14.000.000,00 kuna. Prijavljenim projektnim prijedlozima predviđena je rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste.