58.1.a.01. Vino – Restrukturiranje i konverzija vinograda

19 lipnja , 2024, 8:25 am

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju  “ 58.1.a.01. – RESTRVINEY – Restrukturiranje i konverzija vinograda“.

Unutar ove intervencije korisnici mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/ dobit.

Površina na kojoj se planira provedba intervencija 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda je prihvatljiva ako je u Vinogradarskom registru prijavljena pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad), a u naravi je vinograd u kojem se proizvodi grožđe za proizvodnju vina te za koju je podnesena Izjava o proizvodnji u skladu s propisima kojima se uređuje vinarstvo u vinskoj godini koja je prethodila podnošenju zahtjeva za potporu.

Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti konverzije sorti, (uključujući i precjepljivanje) i premještanje vinograda.

Vinograd mlađi od 10 godina može biti prihvatljiv za aktivnosti:

  • poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima odnosno kod aktivnosti vezanih uz izgradnju terasa, zidova, izgradnje antierozijskih sustava, navodnjavanja ukoliko iste ne uključuju sadnju novih restrukturiranih nasada vinograda;
  • premještanja vinograda ukoliko je isto uvjetovano izgradnjom infrastrukture odnosno izmjenama prostornog plana.

Maksimalni iznos potpore po projektu je 550.000,00 eura.

Razina potpore za restrukturiranje iznosi:

  • do 75%  prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda;
  • do 80% prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda na površinama na kojima je nagib veći od 40%.

Prihvatljive aktivnosti u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda:

  • konverzija sorti, uključujući i putem precjepljivanja radi prilagodbe klimatskim promjenama ili poboljšanja genetske raznolikosti, među ostalim radi poboljšanja kvalitete ili okolišne održivosti;
  • premještanja vinograda;
  • poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima kao i aktivnosti vezanih za izgradnju terasa, zidova, antierozijskih sustava i navodnjavanja te aktivnosti vezane za tehnike upravljanja vinogradom osobito uvođenje naprednih sustava održive proizvodnje, uključujući manju upotrebu pesticida, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ako je loza došla do kraja svog životnog vijeka.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju „58.1.a.01. – RESTRVINEY – Restrukturiranje i konverzija vinograda“ i dostavu istog je od 24. lipnja 2024. od 12:00 sati do 15. srpnja 2024. do 12:00 sati.