APN će u srijedu 16. rujna 2020. objaviti Javni poziv subvencioniranje stambenih kredita

14 rujna , 2020, 3:04 pm

APN će u srijedu 16. rujna 2020. objaviti Javni poziv subvencioniranje stambenih kredita, a ispunjeni zahtjevi građana početi će se zaprimati u APN-u od 28. rujna 2020. godine.

Svi mladi koji žele riješiti svoje stambeno pitanje uz ovu mjeru stambenog zbrinjavanja uskoro će imati novu priliku. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je popis banaka s kojima su sklopljeni ugovori o davanju subvencioniranih stambenih kredita. Riječ je o 14 banaka, za koje je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom. Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 2,12 do 3,50 posto.

Riječ je ovdje o već prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo te APN, pomažu pri otplati  dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Kako bi se mjera još dodatno poboljšala, prošle su godine donesene izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Na poziv će se i ovaj puta moći prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravati će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Podsjetimo, prijave na posljednji poziv APN-a zaprimale su se od 30. ožujka do 30. travnja 2020. godine i zaprimljeno je 3681 zahtjeva za subvencijom kredita. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva njih 3681, odobreno je 3628 zahtjeva, 16 je odbijenih dok je njih 37 odustalo od zahtjeva.

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine