APN SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA

24 kolovoza , 2020, 11:14 am

U najavi je da bi novi krug subvencioniranja stambenih kredita mogao krenuti na jesen. Javnost će biti u najkraćem mogućem roku obaviještena o mogućem datumu objave novog kruga Programa subvencioniranja stambenih kredita.

Uvjeti za podnošenje Zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita su sljedeći:
a) Zahtjev može podnijeti građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji nije stariji od 45 godina, odnosno nije napunio 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću
b) Podnositelj zahtjeva prethodno mora pronaći stan ili kuću, odnosno građevinsko zemljište za gradnju kuće na području Republike Hrvatske
c) Otplate stambenog kredita se kreću od 15 do 30 godina
d) Po odabiru odgovarajuće kreditne institucije korisnik kredita uz Zahtjev za subvencioniranje kredita, osim dokumenata koje traži kreditna institucija dužan je priložiti:

 • za kupnju nekretnine:
 1. presliku osobne iskaznice
 2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 3. predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 5. presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće i
 9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine
 • za gradnju kuće:
 1. presliku osobne iskaznice
 2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 3. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 4. presliku akta za građenje
 5. presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
 9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

e) Navedene dokumente podnositelj zahtjeva dostavlja kreditoj instituciji, koja iste zajedno sa Zahtjevom za subvencioniranje kredita predaje u APN.

Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi i kretati će se od 30 do 51%. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti „Narodne novine“ broj 132/17. definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti i to:

 1. Skupina I 51% mjesečnog obroka ili anuiteta
 2. Skupina II 48% mjesečnog obroka ili anuiteta
 3. Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
 4. Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
 5. Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta
 6. Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
 7. Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
 8. Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

Više informacija na sljedećem linku.