Dobrobit životinja – Mjera 14

19 travnja , 2018, 12:09 pm

Dobrobit životinja – Mjera 14

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Mjeru 14 – Dobrobit životinja.
Svi prihvatljivi korisnici mjere moraju završiti ili imati završenu izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od najmanje 4h u godini.

Mjera 14 sastoji se od tri  tipa operacije:

  1. Plaćanje za dobrobit životinja u govedarstvu (min. 4 krave ili 7 junadi za tov ili 10 teladi)
  2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (min.186 prasadi ili 10 krmača/nazimica ili 17 svinja za tov)
  3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (min. 715 brojlera ili 358 nesilica ili 167 purana).

Svaki od tipova operacije zahtjeva minimalni broj grla koje se mora posjedovati da bi se mogla ostvariti potpora.

Provedba mjere započinje u svibnju 2018. godine te će se potpora moći ostvariti samo za razdoblje od dana podnošenja zahtjeva do 31. prosinca 2018. godine.

Rok za podnošenje potpore je do 15. svibnja 2018. godine.

Više informacija možete pročitati ovdje.