Dodatne mjere pomoći sektorima stočarstva i vinarstva

26 lipnja , 2020, 12:15 pm

Donesen je Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu vrijedan gotovo dva milijuna kuna te izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Cilj u području stočarstva za 2020. godinu je unaprjeđenje uzgojnih programa i učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva, unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja i administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.

Uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19 Europska Komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru Nacionalnih programa potpore sektoru vina. Pripremljene su interventne mjere u sklopu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina kroz povećanje intenziteta potpore te donošenje mjere 9 Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere 10 Potpore za krizno skladištenje vina.

Više na linku: https://www.apprrr.hr/dodatne-mjere-pomoci-sektorima-stocarstva-i-vinarstva/