Dodijeljena sredstva Općini Pitomača za dogradnju Dječjeg vrtića „Potočnica“

4 svibnja , 2021, 2:02 pm

Općina Pitomača podnijela je prijavu projektnog prijedloga za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“  u sklopu javnog poziva „Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u vrtićima u 2021. godini“ koji je objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade. Temeljem prijave Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Odluku o dodijeli financijskih sredstava u iznosu od 500.000,00 kuna za Općinu Pitomača.

Projektni prijedlog uključuje dogradnju prizemlja i potkrovlja zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“ u sklopu kojeg će se nalaziti jedinica za djecu jasličke dobi, jedinica za skupinu vrtićke dobi, dok će u potkrovlju biti dvije dvorane za održavanje tjelesno – zdravstvenog odgoja. Dogradnjom će se povećati kapaciteti vrtića za 12 djece jasličke dobi i 16 djece vrtićke dobi, te dodatan prostor za 165 mališana koji su trenutno polaznici Dječjeg vrtića „Potočnica“.

Projekt dogradnje i opremanja financirati će Općina Pitomača uz dodijeljena financijska sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a realizacija cijelog projekta planirana je do kraja 2021. godine.