Donesena odluka o odabiru projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini

14 srpnja , 2022, 10:13 am

Dana 13. srpnja 2022. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je odluku o odabiru projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini. Odobreni projekti prijavljeni su na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini koji je bio otvoren do 1. lipnja 2022. godine.

Na Javni poziv projektne prijave dostavilo je 354 jedinica lokalne samouprave ukupne vrijednosti 365.969.878,11 kuna. Za njihovu realizaciju od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zatraženo je sufinanciranje u ukupnom iznosu od 101.977.843,40 kuna.

Nakon provedene administrativne provjere pristiglih zahtjeva proveden je postupak vrednovanja i ocjenjivanja od strane u tu svrhu formiranog Povjerenstva te su odobrena 353 projekta. Pravo na sufinanciranje projekata ostvarile su Općina Pitomača, Općina Špišić Bukovica i Općina Kloštar Podravski. Općina Pitomača ostvarila je pravo na sufinanciranje projekta „Izgradnja pješačke staze u Pitomači“ za koji su od strane Ministarstva odobrena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Općini Špišić Bukovica za projekt „LED ulična rasvjeta u naselju Rogovac“, od strane Ministarstva, biti će dodijeljena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Za projekt Općine Kloštar Podravski – „Nabava LED ulične rasvjete za naselje Kloštar Podravski“ Ministarstvo će dodijeliti sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Provedba projekata prijavljenih na navedeni Javni poziv doprinijet će razvoju komunalnog gospodarstva i ujednačavanju komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave. Realizirani projekti olakšat će obavljanje komunalnih djelatnosti i pružanje i isporuku komunalnih usluga što će u konačnici podići razinu javnih usluga i kvalitetu življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine