Donesena Odluka o odabiru projekata za sufinanciranje prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2021. godini

8 ožujka , 2021, 2:01 pm

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2021. godini. Sredstva za financiranje projekata osigurana su u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu“.

Tvrtka Draft d.o.o. pripremila je i prijavila tri projektne prijave za Općinu Pitomaču, Općinu Špišić Bukovicu i Općinu Kloštar Podravski. Ovim projektima će se utjecati na razvoj lokalne zajednice i to kroz turistički, prometni i društveni doprinos.

Općini Pitomači odobren je projekt pod nazivom „Sufinanciranje rekonstrukcije i izgradnje centra za posjetitelje Križnica“. Odobreno je 250.000,00 kuna, koje će se utrošiti za izvođenje  građevinskih radova na budućem centru za posjetitelje Križnica.

Općini Špišić Bukovici odobren je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Špišić Bukovica“. Odobreno je 250.000,00 kuna, a predviđena sredstva će se utrošiti za rekonstrukciju 1.868 m ceste u naselju Špišić Bukovica.

Općini Kloštar Podravski odobren je projekt pod nazivom „Uređenje fitness parka s parkiralištem“. Odobreno je 200.000,00 kuna, dok će planirana sredstva biti utrošena za uređenje fitness parka u sklopu kojeg će se nalaziti sportski teren za više sportova, staza za trčanje, fitness zona za djecu, odrasle i osobe sa teškoćama u kretanju, parkiralište i sanitarni čvor. Fitness park će se nalaziti u naselju Kloštar Podravski.