Donesena odluka o odobrenim sredstvima ŽRK Pitomača

18 lipnja , 2018, 1:06 pm

Središnji državni ured za šport raspisao je natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini na koji se je prijavio Ženski rukometni klub Pitomača.

Na natječaj je prijavljena Rukometna igraonica kroz koju će proći sveukupno 80-tero djece (polaznika). Djeci će se omogućiti razvijanje motoričkih vještina i zadovoljavanje potrebe za igrom.  Iznos odobrenih sredstava je 47.262,50 kn. Prijavu na natječaj izradili su zajedničkim snagama  tvrtka DRAFT d.o.o. i ŽRK “Pitomača”.

 

Izvor:  Općina Pitomača