DONESENA ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U 2022. GODINI

11 ožujka , 2022, 12:25 pm

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je odluku o financiranju programa prijavljenih na temelju „Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini“.

Općina Pitomača ostvarila je financiranje u iznosu od 220.000,00 kuna za Dječji vrtić “Potočnica”, nadalje Općini Špišić Bukovica odobrena su sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna za Dječji vrtić “Čarobna šuma”, a Općini Kloštar Podravski odobrena su sredstva u iznosu od 159.500,00 kuna za Dječji vrtić “Igra” – PO Kloštar Podravski.

Odobrenim financijskim sredstvima doprinijet će se postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u na području općina s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Dostupnost ranog i predškolskog odgoja pretpostavlja smanjivanje regionalnih razlika u kvaliteti i cijeni predškolskog odgoja, dovoljan broj odgojitelja, dogradnju postojećih te izgradnju novih vrtića, kako bi se svakom djetetu u Hrvatskoj osigurao kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi, a obiteljima pomoglo u odgoju i obrazovanju njihove djece u sve zahtjevnijem životnom okružju.

Slika /Fotografije 3/image001.png

(foto: demografijaimladi.gov.hr)