DONESENE ODLUKE O ODABIRU PROJEKATA – „PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (PORLZ)“

6 svibnja , 2022, 9:47 am

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije je donijelo odluku o odabiru projekata prijavljenih temeljem „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“. Prihvatljivi korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u širem smislu svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od aktivnosti koji su dio Programa.

Odabrano je 258 prihvatljivih projekata među kojima su projekti prijavljeni od strane Općine Pitomača, Općine Špišić Bukovica i Općine Kloštar Podravski. Općini Pitomača odobren je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Potočnica“ s odobrenim iznosom financiranja od 350.000,00 kuna. Odabran je projekt prijavljen od strane Općine Špišić Bukovica“, radi se o projektu „Izgradnja pješačkih staza u naselju Bušetina“ čiji je odobreni iznos financiranja 250.000,00 kuna. Općini Kloštar Podravski odobren je projekt „Izgradnja parkirališta u naselju Kloštar Podravski“, a odobreni iznos financiranja za navedeni projekt je 240.000,00 kuna.

Cilj „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“ je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.