DRAFT d.o.o. započeo s pružanjem socijalnih usluga ”Pomoć u kući”

5 travnja , 2017, 8:34 am

Trgovačko društvo DRAFT d.o.o.  s početkom mjeseca travnja započelo je s pružanjem  socijalnih usluga ”Pomoć u kući” na području Općine Pitomače.

Temeljem rješenja Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koje je trgovačko društvo DRAFT d.o.o. ispunilo, sklopljen je Ugovor o pružanju socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ugovorom su uređena međusobna prava, obveze i odgovornosti vezane za pružanje i financiranje socijalnih usluga pomoći u kući.

Usluga pomoć u kući pruža se korisnicima kojima je pravo na pomoć u kući te vrsta i opseg pojedine aktivnosti priznata rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb. U okviru usluga  ”Pomoć u kući” provoditi će se sljedeće usluge: obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i sl.).

Za pružanje usluga unutar trgovačkog društva DRAFT d.o.o. ustrojena je posebna organizacijska jedinica ”Pomoć u kući”  zadužena za realizaciju planiranih aktivnosti. Radi provedbe, zaposlene su  dvije gerontodomaćice koje će pružati socijalne usluge korisnicima kojima je priznato korištenje usluga.

Socijalne usluge ”Pomoć u kući”  koje će se pružati na području Općine Pitomače financirane su sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

1343111943-pomoć u kući