DRAFT zapošljava!

29 svibnja , 2019, 2:24 pm

Raspisuje se Javni natječaj za izbor stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata.

Kandidati za izbor stručnog/e suradnik/ce za pripremu i provedbu projekata moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– magistar/prvostupnik

– radno iskustvo minimalno 1 godinu na odgovarajućim poslovima

– poželjno radno iskustvo u pripremi i provedbi projekata

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski)

– poznavanje rada na računalu

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Stručni/a suradnik/ca se zapošljava na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, u roku od tri (3) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i internetskoj stranici trgovačkog društva. (od 29.05.2019. do 31.05.2019.)

Obavijest o odabiru biti će upućena kandidatima putem elektronske pošte.