DRAFT d.o.o.-za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje, zastupanje i turistička agencija

7 lipnja , 2016, 9:06 pm

cropped-DRAFT-LOGO-FINAL-mali.jpgTemeljna aktivnost društva DRAFT d.o.o. je savjetodavna podrška poduzetnicima kao i onima koji to uskoro žele postati s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose na poticanje gospodarskog razvoja na području Općine Pitomača, Općine Špišić Bukovica, Općine Kloštar Podravski i Općine Podravske Sesvete.

Svakodnevno pratimo mjere i aktivnosti usmjerene prema poticanju poduzetništva od strane nadležnih institucija kao što su ministarstva, agencije, EU institucije i EU programi kako bi ih mogli usmjeriti prema rješavanju vaših potreba. Pružamo informacije o trenutno dostupnim mjerama samozapošljavanja i poticajima usmjerenim poduzetnicima početnicima. U skladu sa vašim individualnim potrebama savjetujemo vas u odabiru najboljeg modela financiranja projekata i poslovanja putem dostupnih sredstava kao što su natječaji za bespovratna sredstva, seed capital, poslovni anđeli, venture capital, subvencionirani krediti, Proof of Concept, akceleratorski programi i druge raspoložive mogućnosti. Pružamo savjete prilikom prijave na javne natječaje dostupnih nacionalnih i EU potpora u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava. Povezujemo institucije, tvrke i pojedince u svrhu nastajanja novih poduzetničkih projekata. Sudjelujemo u inicijativama i aktivnostima usmjerenim prema poticanju poduzetništva. Iz šume svih informacija nastojimo filtrirati upravo one prihvatljive za vas!

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:
– koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj osnivača u nastupanju prema središnjoj državnoj razini i prema županijama (vertikalna i horizontalna koordinacija),
– promocija osnivača (lokalne zajednice),
– izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova s državne razine i EU,
– vođenje projekata osnivača,
– praćenje provedbe politike regionalnog razvoja na svojem području, izrada stručnih analiza te obavljanje drugih poslova kojima se osigurava provedba politike regionalnog razvoja,
– identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,- potpora razvojnim programima uključujući i javno privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative,
– organiziranje i upravljanje poslovnim zonama,
– privlačenje direktnih stranih investicija (FDI – foreign direct investment),
– izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata,
– izrada i ažuriranje strateških planova,
– organizacija i priređivanje predavanja, tečajeva, seminara, prezentacija, sajmova i kulturnih priredbi,
– uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje poduzetništva,
– izgrađivanje institucionalnih kapaciteta, istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja, promidžba (reklama i propaganda),
– vođenje poslovnih knjiga za vanjske suradnike,
– organiziranje seminara, prezentacija i organiziranje sajmova,
– suradnja s drugim pravnim osobama, društvima i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu,
– praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera,
– drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12. i 56/13) i drugim propisima,
– kupnja i prodaja robe,
– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
– zastupanje stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu,
– izdavačka djelatnost,
– tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija.

Puni naziv: DRAFT d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje, zastupanje i turistička agencija

Sjedište: Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača

Kontakt: 033/782-860, 091 613 9616

Mail: draft@pitomaca.hr