Dva poziva u okviru programa Kreativna Europa namijenjena sektoru informativnih medija

30 lipnja , 2022, 7:36 am

Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavile su pilot-pozive namijenjene sektoru informativnih medija.

Pozivom za dodjelu potpora lokalnim i regionalnim medijima u 2022. godini nastoji se ojačati lokalne i regionalne medije u EU te podržati inicijative koje opskrbljuju svoje zajednice informacijama, čija je proizvodnja kvantitativno i/ili kvalitativno otežana. Potporama će se tako osnažiti medijski pluralizam, demokratičnost te pravo javnosti na informiranost. Poziv ostaje otvoren do 19. rujna 2022. godine.

Putem Poziva na dostavu prijedloga za potporu medijskim mrežama: produkcija i diseminacija radijskog sadržaja putem mreže europskih partnera potaknut će se proizvodnja i distribucija visokokvalitetnih informativnih sadržaja koji se odnose na precizno izvještavanje o politikama i aktivnostima Europske unije. Cilj je građanima EU približiti europske politike koje se izravno odnose na njihovu svakodnevnicu i boljitak te ih potaknuti na aktivnu participaciju. Poziv ostaje otvoren do 12. rujna 2022. godine.

Više informacija na stranici Deska Kreativne Europe – ureda Kultura.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija