E-savjetovanje Nacrta Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

2 lipnja , 2021, 7:44 am

Putem portala e-savjetovanja, do 30. lipnja 2021. godine za javnu raspravu dostupan je Nacrt Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 140 milijuna kuna.

Pozivamo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja na poveznici.

Izvor: ruralnirazvoj.hr