EUROPSKI SOCIJALNI FOND OBJAVIO NOVI NATJEČAJ

11 siječnja , 2017, 9:07 am

Opći cilj natječaja je unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Ciljne skupine su učenici osnovnih i srednjih škola te odgojno-obrazovni radnici.

 Fond: Europski socijalni fond
Operativni program:OP Učinkoviti ljudski potencijali
Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Područje:obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prijavitelji: osnovne i srednje škole
Natečaj je otvoren do 27.3.2017.
Sažetak:
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih informacijsko – komunikacijskom tehnologijom i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Ukupni iznos Poziva je 26.775.000,00 HRK, dok minimalni iznos po projektu iznosi 500.000,00 HRK, a maksialni iznos po projektu 1.500,000,00HRK
Ostale informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.
tipkovnica-600x450