„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“

5 ožujka , 2019, 8:29 am

Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvoj na svojoj 2. sjednici, održanoj 26. veljače 2019. donio je odluku o novom programu za hrvatske poduzetnike pod nazivom „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“

Cilj ovog programa je:

  • smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje u proizvodnim pogonima donose smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  • smanjenje potrošnje isporučene energije uslužnog sektora kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Iznos sredstava za provedbu „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 35.000.000,00 eura ( 266.000.000,00 kuna) od čega je 152.000.000,00 kuna namijenjeno za mjeru „ Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, a preostalih 114.000.000,00 kuna namijenjeno je za mjeru „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru“

Važno je napomenuti kako su prihvatljivi primatelji ovog Programa svi mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz:

  • Područja proizvodne industrije ( koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda
  • Uslužnog sektora ( turizma i trgovine)

Također, na 64. sjednici Upravnog odbora HAMAG-BICRO-a, održanoj 19. veljače 2019. godine usvojen je prijedlog novog jamstvenog programa koji će se uputiti Vladi Republike Hrvatske na utvrđivanje, a u okviru kojega se izdaju jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju.

Cilj ovog Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji ulažu u prihvatljive djelatnosti.

Program obuhvaća tri mjere:

  • Mjera A – Investicije

U okviru ove mjere  izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu (najviše 30% od iznosa kredita). Ukoliko je riječ o izdavanju jamstva putem leasinga moguće je podržati isključivo financijski leasing. Učešće mora iznositi najmanje 20%.

  • Mjera B – Obrtna sredstva

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite za obrtna sredstva za financiranje poslovnih aktivnosti i za refinanciranje. Jamstvo po kreditu za refinanciranje postojećih obveza moguće je odobriti isključivo ukoliko je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih i kod drugog kreditora.

  • Mjera C – Kupnja poslovnih udjela

Jamstvo se izdaje isključivo za kupnju 100% vlasničkih udjela u drugom gospodarskom subjektu po modelu: 30% ulaganja – equity, a 70% kredit (od čega jamstvom može biti osigurano do 60%, odnosno do 80% glavnice kredita, ovisno o statusu subjekta malog gospodarstva).

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Info na linku.