Europski parlament odobrio Mehanizam za oporavak i otpornost

16 veljače , 2021, 2:31 pm

Vijeće EU-a je usvojilo uredbu o Mehanizmu za oporavak i otpornost, čime je završen zakonodavni postupak i ispunjen zadnji uvjet za stupanje na snagu tog akta. Uredba će biti objavljena u službenom glasilu EU-a 18. veljače i dan poslije stupiti na snagu.

Hrvatska iz Mehanizma za otpornost ima na raspolaganju 5,94 milijarde eura bespovratnih sredstava i 3,61 milijardi zajmova.

Države članice trebaju do kraja travnja predati svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost. Komisija je do sada dobila nacrte tih planova od 18 država članica. Nakon što država dostavi svoj nacionalni plan, Europska komisija ga treba ocijeniti u roku od dva mjeseca.

U svim nacionalnim planovima najmanje 37% sredstava treba biti namijenjeno za projekte koje djeluju pozitivno na okoliš i klimu te najmanje 20% za digitalizaciju – s tim da će države moći unaprijed dobiti 13% (od ukupno predviđenih sredstava) kao pretfinanciranje. Isplata prvih pretfinanciranja se očekuje sredinom godine.

Ostatak sredstava isplatit će se na temelju postizanja dogovorenih prekretnica i ciljeva (novac se treba koristiti za investicije, reforme, jačanje gospodarstva i otpornosti na buduće krize).

Da bi novac počeo teći, odluku o vlastitim sredstvima EU proračuna treba prvo ratificirati u državama članicama, budući da ta odluka ovlašćuje Komisiju da se zadužuje na tržištima kapitala radi rješavanja posljedica krize COVID-19. Do sada je to obavljeno u šest država članica, a Hrvatska je bila među prvima.

Države članice moći će sa sredstvima iz Mehanizma financirati mjere i projekte provedene između veljače 2020. godine, dakle retroaktivno, do kolovoza 2026. godine. Prema Komisiji, 70% bespovratnih sredstava trebalo bi biti ugovoreno do kraja 2022. godine, a preostalih 30% do kraja 2023. godine. Zahtjevi za zajmove moći će se podnositi do kolovoza 2026. godine.

Izvor: MRRFEU
(foto, pjr.hr)