FZOEU objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

2 listopada , 2020, 8:17 am

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu te u postojeće građevine u RH.

Postojeća građevina u smislu Poziva je zgrada koja je zakonita:
1. izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji
2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi ukoliko zadovoljavaju sljedeće:
1. vlasnici su ili suvlasnici zgrade u kojoj se projekt provodi
2. vlasnici su obračunskog mjesta
3. raspolažu o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u
4. imaju prebivalište na području RH
5. ulažu vlastita sredstva u provedbu prijavljenog projekta
6. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave i dr.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 200.000,00 kuna za opravdane troškove s uključenim PDV-om.
Opravdani su troškovi nabave i ugradnje nove fotonaponske elektrane te stručnog nadzora koji su nastali nakon objavljivanja Poziva što se dokazuje računima.
Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 7.000.000,00 kuna.

Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati na www.fzoeu.hr u e-Prijave od 01. studenog 2020. godine.
Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u e-Prijave od 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati, ali do objave na www.fzoeu.hr:
1. obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili
2. obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili
3. do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Više možete pročitati na sljedećem linku.