GOTOV PROJEKT – stanice za iznajmljivanje bicikala

16 travnja , 2019, 1:32 pm

Na području Špišić Bukovice i Pitomače postavljene su stanice za iznajmljivanje bicikla koje uključuju električne te klasične bicikle na cikloturističkim odmorištima u Špišić Bukovici i Pitomači. Postavljanjem stanica za iznajmljivanje bicikla doprinijeti će se aktivaciji turističkih potencijala regije te će ih učiniti dostupnima ciljnoj skupini potrošača.
Projekt „Postavljanje stanica za iznajmljivanje bicikla na cikloturističkim odmorištima u Špišić Bukovici i Pitomači“ ukupne vrijednosti je 248.750,00 kn, a Ministarstvo turizma odobrilo je sufinanciranje u iznosu od 139.300,00 kn.


Realizacijom projekta u cijelosti ciljnoj skupini omogućuje se jednostavno i lako dostupno korištenje bicikla, bez potrebe posjedovanja, kao nova vrstu javnog prijevoza koja postaje sve više zastupljena i popularna te blagotvorno utječe na čovjekov psihofizički sustav.


Za uspješno odobreni projektni prijedlog zaslužna je tvrtka DRAFT d.o.o.