HZZ – Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“

28 prosinca , 2020, 2:08 pm

Dodjela potpora za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je
zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID-19) narušena
gospodarska djelatnost.
Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“ iznosi 836.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore u okviru predmetnog Poziva iznosi 100% prihvatljivih
troškova, pri čemu potencijalni prijavitelj nije dužan osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Hrvatski zavod za
zapošljavanje, javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, koja ima
nadležnost za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja te provodi
operaciju u skladu s identificiranim ciljnim skupinama definiranim u okviru Specifičnog cilja 8.i.3 „Očuvanje radnih mjesta”.

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Upravljanje projektom i administracija
  2. Provedba postupka dodjele potpore za očuvanje radnih mjesta kod
    poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom
    (COVID-19) narušena gospodarska djelatnost
  3. Promidžba i vidljivost

Krajnji rok za dostavu prijedloga operacije po ovom Pozivu je 31. siječnja 2021. godine.

Više informacija o samom pozivu nalazi se na linku.