INA – Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018.

2 svibnja , 2018, 8:50 am

INA – Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018.

Pravo prijave na natječaj ostvaruju sve organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi koji se žele ostvariti provedbom natječaja su širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode u suradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama, potaknuti angažman građana u aktivnostima zaštite okoliša i prirode, ojačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode, stvoriti blisku dugoročnu suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama, vidljivija i efikasnija dugoročna podrška projektima zaštite okoliša i prirode.

Svi koji se prijavljuju 20% proračuna projekta moraju financirati sami, dok preostalih 80% financira INA u slučaju odabira projekta.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.