Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

4 veljače , 2019, 9:38 am

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska- Hrvatska financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu:
2 – Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
2.1. Promicanje mogućnosti korištenja prirodnog i kulturnog nasljeđa kao turističkih znamenitosti s mogućnošću stvaranja prihoda.
2.2. Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području

Prioritetna os 2 ima za cilj očuvanje, zaštitu, promociju i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa (kroz razvoj turizma, izgradnju biciklističkih staza i sl.) te očuvanje i obnovu bioraznolikosti i tla.

Prioritetna os 3 – Suradnja
3.1.: Uključivanje većeg broja društvenih i institucionalnih dionika u prekograničnu suradnju

Prioritetna os 3 ima za cilj poboljšanje institucionalnih kapaciteta i stvaranje učinkovite javne uprave kroz promicanje suradnje u zakonodavstvu i administraciji između građana i institucija.

Prioritetna os 4 – Ulaganje u obrazovanje
Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge obrazovnih ustanova kao intelektualnih centara za povećanje baze specifičnih lokalnih znanja u regiji

Prioritetna os 4 ima za cilj ulaganje u sve razine obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje.

Projekti moraju uključivati minimalno 2 prekogranična partnera iz prihvatljivog programskog područja.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice (županije):
u Hrvatskoj Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, a u Mađarskoj županije Zala, Baranya i Somogy.

Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima (npr. ustanove za zaštitu okoliša, turističke zajednice, obrazovne ustanove), neprofitne organizacije, EGTS.

Alokacija za drugi poziv iznosi oko 20.8 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 31. siječnja 2019. do 03. svibnja 2019. do 15:00 (CET), a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava

IMIS 2014-2020., isključivo na engleskom jeziku.
Detaljnije informacije o pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na web stranici programa: http://www.huhr-cbc.com/en/news/second-call-for-proposals-of-the-interreg-v-a-hungary-croatia-co-operation-programme-2014-2020-launched/281

Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati kontakt točke Zajedničkog tajništva programa u Čakovcu i Osijeku ili nacionalno tijelo.