Investicijski krediti za ruralni razvoj

12 studenoga , 2019, 3:00 pm

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
  • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Iznos

Iznos kredita

  • od 50.001 EUR do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora

Poček

  • do 3 godine, odnosno 5 godina kod ulaganja u trajne nasade

Rok korištenja

  • do 18 mjeseci

Rok otplate

  • do 180 mjeseci (15 godina), uključujući poček (nije moguća izmjena roka otplate kredita nakon odobrenja kredita)

Više informacija klikom na link. Također, za dodatne informacije možete se obratiti na kontakt broj: 099 537 69 65