Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

11 prosinca , 2019, 2:04 pm

Svrha ovog Poziva: Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Predmet ovog Poziva: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupna bespovratna sredstava: 250.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mali poduzetnici, Mikro poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici

Područja: Energetska učinkovitost, Zaštita prirode i okoliša, Obnovljivi izvori energije

Sažetak: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Izvor i više informacija na: eFondovi