Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

17 prosinca , 2020, 9:31 am

Ukupna alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 100.000.000,00 kn.

  • Prva skupina za financiranje 50.000.000,00 kn
  • Druga skupina za financiranje 50.000.000,00 kn

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Financiranje je osigurano iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu.

U prvoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti Udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama.

U drugoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti:

– udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama;

– zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama;

– pravne osobe vjerske zajednice – osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica.

Partneri mogu biti:

  • udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama;
  • zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama;
  • pravne osobe vjerskih zajednica – osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica;
  • udruge poslodavaca osnovane sukladno Zakonu o radu;
  • sindikati osnovani sukladno Zakonu o radu;
  • ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

– organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva;

– osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa);

– organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja;

– jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija;

– osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći109 osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije;

– izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama;

– jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama); – sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini;

– organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini;

– organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite;

– razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatički pismenih korisnika111 za online poslovanje i uspostavljanje home office-a).

Rok za podnošenje projektnog prijedloga do 30.6.2021., odnosno do iscrpljenja financijske omotnice.

Više informacija o samom Pozivu na linku.