Javni natječaj za inovacijske projekte

29 prosinca , 2022, 7:34 am

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za razvojno inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge niskougljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i netehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, šumarstvo, otpad i industrijski procesi).

Korisnici sredstava u smislu ovog Natječaja su javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 7.500.000,00 kuna.

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 28. prosinca 2022. godine dok je krajnji rok za dostavu ponuda na Natječaj 28. veljače 2023. godine.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost