JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR PROJEKTNOG ASISTENTA

29 lipnja , 2020, 12:23 pm

Raspisuje se Javni natječaj za izbor projektnog/e asistenta/ice.

Kandidati za izbor projektnog/e asistenta/ice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– SSS/VŠS/VSS

– radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

– poželjno radno iskustvo u pripremi i provedbi projekata

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski/njemački)

– poznavanje rada na računalu

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Projektni/a asistent/ica zapošljava se na određeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.

Projektni/a asistent/ica obavljati će sljedeće poslove vezane za projekte iz EU fondova koji se sastoje od:

–                 Sudjelovanje u provedbi projekata

–                   Izrada i prikupljanje dokumentacije vezano uz različite faze provedbe projekata

–                 Administrativni poslovi – tehnički poslove za potrebe projekta

–                 Ostali poslovi po nalogu poslodavca.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima, intervjuom.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, u roku od sedam (7) dana, računajući od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i internetskoj stranici trgovačkog društva. (od 29. 06. 2020. do 06. 07. 2020.).

Obavijest o odabiru biti će upućena kandidatima putem elektronske pošte.