Javni natječaj za izbor stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata

1 prosinca , 2020, 1:19 pm

Raspisuje se Javni natječaj za izbor stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata.

Kandidati za izbor i moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– visoka stručna sprema ili sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke iz područja društvenih znanosti, pravnog ili ekonomskog smjera,

– radno iskustvo minimalno 3 mjeseca na odgovarajućim poslovima,

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski ili njemački),

– poznavanje rada na računalu,

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Stručni/a suradnik/ca pripremu i provedbu projekata zapošljava na neodređeno vrijeme.

Opis poslovnih zadataka:

–  sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata,

–  izrada i prikupljanje dokumentacije vezano uz različite faze provedbe projekata,

–  administrativni poslovi – tehnički poslove za potrebe projekta,

–  ostali poslovi po nalogu poslodavca.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

životopis,

dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u elektronskom obliku u roku od četiri (4) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i internetskim stranicama Društva, na e-adresu: info@draftdoo.hr s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za  stručnog suradnika/cu za pripremu i provedbu projekata“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o odabiru biti će odabranom kandidatu upućena putem elektronske pošte.