Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

19 lipnja , 2023, 2:27 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP – ZO 9/2023).

Predmet ovog javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina je dodjela sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi neposrednog sufinanciranja radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Cilj ovog javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost  lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično  pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Jedinice lokalne i područne samouprave koje:

  • Imaju sjedište na području RH
  • Podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
  • Dostave obveznu dokumentaciju  i ispune sve uvjete sukladno Javnom pozivu
  • Ulažu vlastita sredstva
  • Nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu
  • Nemaju poslovne račune u blokadi
  • Nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • Prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju radova , opreme i usluga za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

SREDSTVA FONDA:

Fond će po javnom pozivu dodjeljivati sredstva  pomoći sukladno Pravilniku o uvijetima i načinu dodjeljivanja sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu do 80%  opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi  17.000.000,00 eura.

Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda do najviše 350.000,00 eura.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Za sve dodatne informacije posjetite link.