JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu „Investicije privatnog sektora“

16 lipnja , 2023, 11:26 am

Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje javni poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu „Investicije privatnog sektora“.

Pozivaju se poslovni subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije (Županija) da dostave svoje zahtjeve za kredite uz subvenciju kamata po HBOR-ovom programu „Investicije privatnog sektora“ (program).

Zainteresirani poslovni subjekti privatnog sektora, svoje poduzetničke projekte mogu realizirati u:

 • Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR),
 • Addiko Bank d.d.,
 • Erste&steiermärkische Bank d.d.,
 • Podravska banka d.d.,
 • Zagrebačka banka d.d..

Ukupni kreditni potencijal Županije za HBOR-ove programe iznosi 3.981.684,25 EUR odnosno 30.000.000,00 kuna sukladno fiksnom faktoru konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu), s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja,
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000,00 EUR,
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Kamatna stopa

o do 4,50% godišnje, fiksna

Naknade

 • za obradu zahtjeva: 0,5% od ugovorenog iznosa kredita,
 • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita

Rok i način korištenja

 • rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita,
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja / dobavljača / izvođača radova, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita,
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita.

Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine.

Način otplate

 • u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Početak natječaja: 12.6.2023.

Završetak natječaja: 31.12.2023.

Za više informacija posjetite link.