JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika

16 lipnja , 2023, 11:14 am

Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje javni poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Pozivaju se poslovni subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije (Županija) da dostave svoje zahtjeve za kredite uz subvenciju kamata po HBOR-ovom programu „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ (program).

Zainteresirani poslovni subjekti privatnog sektora, svoje poduzetničke projekte mogu realizirati u:

 • Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR),
 • Addiko Bank d.d.,
 • Erste&steiermärkische Bank d.d.,
 • Podravska banka d.d.,
 • Zagrebačka banka d.d..

Ukupni kreditni potencijal Županije za HBOR-ove programe iznosi 3.981.684,25 EUR odnosno 30.000.000,00 kuna sukladno fiksnom faktoru konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu), s ciljem pokretanja poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.,
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR,
 • najviši iznos kredita iznosi 300.000 EUR, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a,
 • ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 100.000 EUR moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Kamatna stopa

 • 4,00% godišnje, fiksna

Naknade

 • za obradu zahtjeva: 0,5% od ugovorenog iznosa kredita,
 • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita.

Rok i način korištenja

 • rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci, ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita,
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja / dobavljača / izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita,
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja do 12 godina uključujući poček do 3 godine.

Način otplate

 • u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Početak natječaja:12.6.2023.

Završetak natječaja:31.12.2023.

Za sve dodatne informacije posjetite link.