Javni poziv-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

14 travnja , 2017, 12:48 pm

DRAFT d.o.o. dana 14. travnja 2017. objavljuje

 

J a v n i  p o z i v

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- Stručni suradnik (m/ž) – 1 VSS izvršitelj/ica (društveno-humanistički smjer)

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Zavod provodi u okviru mjere – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od dvanaest mjeseci, s punim radnim vremenom.

 

Uvjeti za radno mjesto:

-integrirani diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera

– poznavanje rada na računalu (word, excel, powerpoint)

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja osim navedenih stručnih uvjeta zadovoljava sljedeće:

– hrvatsko državljanstvo

– ima do 30 godina života

– u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vodi se najmanje 30 dana

– bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

 

U prijavi na javni poziv potrebno je uz osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, e-mail adresu, odnosno broj telefona ili mobitela) priložiti kratki životopis i navesti profesionalne ciljeve i interese te dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih za određeno radno mjesto (diploma), dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica) i elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva i za koje se ocijeni da na osnovi u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, te trajanja nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

 

Novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, a troškove prijevoza Poslodavac.

 

Prijava na oglas podnosi se u roku od dana objave, odnosno 14. travnja 2017. godine do zaključno 19. travnja 2017. godine isključivo putem elektronske pošte na adresu poslodavca: draft@pitomaca.hr

 

Nepravodobne i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati

O odabiru i rezultatima će prijavitelji biti obaviješteni putem elektronske pošte navedene u prijavi.

 

 

Direktor:

Davor Deskar

Zaposljavanje-poziv