Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2019. godini

6 lipnja , 2018, 10:12 am

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi  objavljuje  Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2019. godini. 

Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća

Potpora se ne dojdeljuje  autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova. Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

Dodjeljivat će se sljedeće potpore godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn, polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn, tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn. Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn.

Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministrici kulture koja će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.

Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 7. rujna 2018. godine.

Ovdje možete pročitati više!