Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2023.

8 svibnja , 2023, 10:02 am

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (dalje u tekstu: Program), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2023. godini, koji će biti otvoren u razdoblju od 3. svibnja do 1. lipnja 2023. godine.

Cilj ovog javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji:

  • Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji), čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2022. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja)
  • U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 30. rujna 2022.
  • Iznimno, za potporu mogu kandidirati podnositelji koji su koristili Mjeru potpore pojedinačnim poslovnim projektima, Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti ili Mjeru potpore za novo zapošljavanje za zapošljavanje ukupno tri osobe iz ciljne skupine iz prethodno provođenih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih zapošljavanju hrvatskih branitelja provođenih u razdoblju od 2004. do 2021. godine ukoliko su opravdali namjenski utrošak i ispunili sve prethodno preuzete ugovorne obveze, a potpora može biti tražena za onoliko osoba za koliko je namjenski utrošak opravdan i za koliko su preuzete ugovorne obveze ispunjene, uz uvjet da je osoba za koju je potpora prethodno korištena još uvijek u radnom odnosu kod podnositelja ili ukoliko podnositelj dokaže da ugovor o radu nije prestao otkazom ili odlukom nadležnog suda.

Novčana potpora iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna) po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 19.908,42 eura (150.000,00 kuna).

Potpora se može ostvariti jednokratno (zapošljavanjem tri osobe u istoj godini), odnosno u dva ili tri navrata (2+1, 1+2 ili 1+1+1) ukoliko podnositelj nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju prethodno odobrenih sredstava.

Za više informacija posjetite link.