JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA MEĐUNARODNE RAZVOJNE SURADNJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

20 rujna , 2023, 12:39 pm

Ministarstvo vanjskih i Europskih poslova objavilo je Javni poziv na koji pravo podnošenja projektnih prijava na Javni poziv za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva (dalje u tekstu: Javni poziv) imaju organizacije civilnog društva registrirane u Republici Hrvatskoj s djelatnostima na području međunarodne razvojne i humanitarne suradnje.

Projektni prijedlozi organizacija civilnog društva iz stavka 1. moraju za cilj imati promicanje vrijednosti i načela razvojne i humanitarne suradnje u zemljama primateljicama službene razvojne pomoći sukladno pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD- DAC), sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu („Narodne novine“, broj 146/08), te biti u skladu s uvjetima ovog Javnog poziva.

Financijska sredstva namijenjena financiranju projekata iz točke I. iznose 700.000,00 eura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji može biti dodijeljen po pojedinom projektu je 35.000, 00 eura, a najveći iznos 70.000,00 eura.

Javni poziv otvoren je za prijavu nekomercijalnih projekata koji imaju za cilj ostvariti konkretne rezultate na planu tematskih i posebnih ciljeva ovog Javnog poziva, te doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti Republike Hrvatske na području međunarodne razvojne i humanitarne suradnje.

Tematski ciljevi Javnog poziva su:

  • Jačanje institucija, partnerskih vladinih i nevladinih organizacija, posebno na području institucionalnog razvoja, vladavine prava, suzbijanja korupcije, reformskih procesa i ljudskih prava;
  • Jačanje kapaciteta za održivi gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i zelenu tranziciju, poticanje povoljnog poslovnog okruženja, jačanje malog i srednjeg poduzetništva;
  • Jačanje uloge žena, ravnopravnost spolova, djeca i mladi.
  • Prijenos iskustava iz poslijeratne obnove i demokratske tranzicije, potpora žrtvama oružanih sukoba;
  • Jačanje poveznice humanitarno-razvojno-mirovnog djelovanja; 

Posebni ciljevi Javnog poziva su:

  • Osnaživanje kapaciteta i umrežavanje nacionalnih organizacija civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje;
  • Promicanje prioriteta i vidljivosti Republike Hrvatske na području međunarodne razvojne suradnje.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 15. listopada 2023. godine. Više informacija možete pročitati na linku.