Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

19 ožujka , 2024, 7:20 am

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, OBNOVE, ODRŽAVANJA, OPREMANJA I REKONSTRUKCIJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2025. GODINI.

Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Svaki prijavitelj, može dostaviti najviše jedan (1) projektni prijedlog, izuzev Grada Zagreba koji može dostaviti tri (3) projektna prijedloga u tri (3) različita programska područja. U postupku vrednovanja i odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:

 • – do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,
 • – do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,
 • – do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

s time da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog (izuzev posebnog programskog područja).

Ostatak sredstava potrebnih za projektni prijedlog, prijavitelj je dužan osigurati iz vlastitih (ostalih) izvora.

Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim

područjima:

 • nogometno igralište prirodna trava/veliko,
 • nogometno igralište umjetna trava/veliko,
 • sportska dvorana,
 • vanjsko sportsko igralište,
 • atletska staza,
 • teniski teren,
 • ostalo,
 • posebno programsko područje – outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

Prilikom donošenja popisa projekata s iznosom sredstava za dodjelu, odnosno Odluke, moguće je odabrati do tri (3) projekta po županiji uključujući i Grad Zagreb unutar svakog programskog područja (izuzev posebnog programskog područja u kojem se ne utvrđuje zastupljenost po županijama).

Vodeći brigu o zastupljenosti po županijama, broj projekata i iznos sufinanciranja se utvrđuje ovisno o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu. Ovisno o spomenutim raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu više navedena raspodjela može se mijenjati po programskim područjima.

Svaki prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog koji se odnosi na outdorfitness/street workout ili vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo u zasebnom programskom području pod nazivom posebno programsko područje.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (u daljnjem tekstu: NISUS). Prijavitelji otvaraju korisnički račun i popunjavaju Obrazac projektnog prijedloga sportske građevine (u daljnjem tekstu: Obrazac projektnog prijedloga) na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/.

Provedbeno razdoblje je razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do predaje završnog izvješća o provedbi projekta (sukladno točci 2.10.3) odnosno najkasnije do 1. ožujka 2026. godine.

Online prijava otvorena je od 25. ožujka 2024. zaključno s 25. lipnja 2024. godine do 23:59 sati nakon čega će poveznica za prijavu biti neaktivna i prijava elektroničnim putem više neće biti moguća. Prijave izvan roka neće biti moguće.

Više o pozivu na poveznici.