Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

6 travnja , 2023, 8:20 am

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu u ukupnoj vrijednosti od 2.654.455 eura.

Program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

Uz glavni cilj programa – zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti  turizma i ugostiteljstva , program treba doprinijeti:

  • Razvoju održivih turističkih proizvoda
  • Poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš
  • Razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga
  • Kružnom gospodarstvu
  • Povećanju energetske učinkovitosti

Intenzitet potpore je do maksimalno 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta.

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, a program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere.

Kroz mjeru A podupiru se postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju neko od važećih rješenja iz skupine Restorani – Restoran, Gostionica ili iz skupine Barovi – Konoba ili Klet. Kroz ovu mjeru podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 6.000 eura, dok je najviši 25.000 eura.

Kroz mjeru B za turističke agencije upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) ili one koje imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave, podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 4.000 eura, dok najviši iznosi  8.000 eura.

Mjera C namijenjena je postojećim plovnim objektima za krstarenje registriranima sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, a podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 6.000 eura, dok najviši iznosi 20.000 eura.

Javni poziv otvoren je do 5. svibnja 2023. godine do 16:00h.

Za dodatne informacije posjetite link.