Javni poziv za neposredno financiranje projekata Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta

8 svibnja , 2023, 10:08 am

Predmet javnog poziva za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost(u daljnjem tekstu: Fond) za provedbu projekata koji će doprinijeti kontroli populacija prioritetnih invazivnih vrsta (u daljnjem tekstu: IAS) u Republici Hrvatskoj na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže od strane IAS te neophodnu hitnost djelovanja.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva  za dodjeljivanje  sredstava Fonda u udjelu od 100%.

Najniža  dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog  projektnog prijedloga iznosi 30.000,00 EUR, a najviša 250.000,00 EUR.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 1.400.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi su stvarni troškovi ukupne vrijednosti ulaganja planirani/korišteni isključivo za provedbu projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva.

Kako bi troškovi bili prihvatljivi moraju biti:

  • Izravno povezani sa aktivnostima koje se obavljaju tijekom provedbe projekta i dovode do postizanja projektnih ciljeva
  • Navedeni u troškovniku projekta
  • Nastali kod korisnika sredstava
  • Nastali tijekom provedbe projekta
  • Plaćeni do kraja razdoblja prihvatljivosti troškova
  • Razumni, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti, uvažavajući pravila javne nabave i drugih pozitivnih propisa RH.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za neposredno financiranje započinje danom objave  Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava nakon iskorištenosti sredstava predviđenih za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine  31. prosinca 2023. godine.

Za više informacija posjetite link.