Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

7 lipnja , 2024, 8:29 am

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-212024).

Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe — obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21 , 142/23) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske ;
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

MODEL A

 • prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
 • Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu naiviše do 30.000,00 €, ali ne više od postotnoq udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine” broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i to:
  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske;
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka;
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

MODEL B

 • prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvenciie davateljima javne usluge;
 • Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 30.000,00 ali ne više od postotnog udjela koii je propisan Pravilnikom i to:
  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske;
  •  do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka;
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su:

 • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada);
 • nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu;
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A).

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024.