JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

7 lipnja , 2024, 8:31 am

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe — obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 •  MODEL A — prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu naiviše do 8.000,00 €, ali ne više od postotnog udiela:
  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske;
  •  do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka;
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
 • MODEL B — prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvenciie davateljima javne usluge. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 8.000,00 €, ali ne više od postotnoa udiela:
  •  do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske;
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka;
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su:

 • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave usluge provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti i to:
  • trošak vanjskih suradnika koji će raditi na provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti ili edukacije sa svim pripadajućim porezima i doprinosima o trošak smještaja i putnih naloga vanjskih suradnika (predavača) ukoliko dolaze iz drugih općina/gradova;
  • trošak najma prostora za održavanje radionica i drugih edukativnih tematskih događanja;
  • trošak tiskanog i drugog edukativno-promotivnog materijala   trošak potrošnog materijala za organizaciju radionica i drugih edukativnih tematskih radionica;
  •  troškovi najma opreme i usluga neophodnih za održavanje izobrazno informativnih usluga, edukacija i drugih edukativnih događanja;
  • trošak interaktivnih aplikacija za pametne telefone, e-modula, animacija i sličnih multimedijskih uradaka;
  • trošak objave u tiskanim ili elektroničkim medijima;
  • trošak izrade ili dorade web stranice u dijelu koja se odnosi na izobraznoinformativne aktivnosti;
  •  trošak komunikacije putem društvenih mreža;
  • priprema i izrada informativno-edukativnih sadržaja za strane turiste, što uključuje i prijevod na strane jezike;
  • ostali neophodni troškovi za provedbu informativno-izobraznih aktivnosti (isto može uključivati priprema i tisak materijala na Brailleovom pismu, tumač znakovnog jezika za gluhe osobe i dr.).

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.