Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

29 prosinca , 2022, 7:58 am

Ministarstvo poljoprivrede poziva jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb da u skladu s Javnim pozivom prijave područje/poljoprivredno zemljište za provođenje komasacije iz dostupnih financijskih sredstava prema Programu komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine u skladu s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost 2021. – 2026. kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“.

Svrha Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine je financiranje provođenja komasacije poljoprivrednog zemljišta na određenom području koje je odabrano kao komasacijsko područje.

Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnju i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza, a čime se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom i Programom.

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede