Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

24 kolovoza , 2023, 7:42 am

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je objavilo Javni poziv za
podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada.

Prijavitelj može podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za obavljanje poslova sakupljanja u svrhu obrade EE otpada za koje nije izdana ovlaštenje radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada (u daljnjem tekstu: ugovor o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada) isključivo za sve vrste i ključne
brojeve EE otpada sa popisa.

Naknada za sakupljanje i obradu EE otpada s popisa ovog Javnog poziva, koju će Fond isplaćivati osobama koje sklope ugovor s Fondom, propisane su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje gospodarenje EE otpadom u Republici Hrvatskoj. Rok za dostavu zahtjeva je 22.10.2023. godine.

Više informacija na poveznici.