Javni poziv za poduzetničke kredite po projektu „Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike“.

16 lipnja , 2023, 11:46 am

Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje javni poziv za poduzetničke kredite po projektu „OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE“.

Pozivaju se gospodarski subjekti (trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koji samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove) do 50 zaposlenih i sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije (Županija), da dostave svoje kreditne zahtjeve za obrtna sredstva.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje zahtjeve mogu realizirati u:

 • Erste&steiermärkische Bank d.d.,
 • Podravska banka d.d.,
 • Privredna banka Zagreb d.d..

Ukupni kreditni potencijal Županije za kredite odobrene po ovom projektu iznosi 4.000.000,00 EUR.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate), za što su planirana sredstva u Proračunu Županije za 2023. godinu u iznosu od 110.000,00 EUR.

Troškove zatezne kamate Županija ne subvencionira.

Krediti se neće odobravati za ulaganja u slijedeće djelatnosti prema NKD-u 2007.:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65 i 66),
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava,
 • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47),
 • djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • u sektoru ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013.,
 • u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
 • ili je namijenjena uspostava i funkcioniranje distribucijske mreže u drugim državama članicama Europske unije i trećim zemljama ili je povezana s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću.

NAMJENA KREDITA

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci,
 • refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

ROK KORIŠTENJA, OTPLATE, POČEK I DINAMIKA OTPLATE

 • period korištenja maksimalno 3 mjeseca
 • otplata do 3 godine,
 • poček maksimalno 12 mjeseci, uračunat u rok otplate,
 • otplata glavnice: jednake mjesečne ili tromjesečne rate

Početak natječaja: 12.6.2023.

Završetak natječaja: 31.12.2023.

Za sve dodatne informacije posjetite link.